Wójt Gminy Stare Babice przyznał stypendia sportowe na rok 2018

Stypendystów  zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Stare Babice w Zielonkach Parcele przy ul. Zachodniej 2, w celu umówienia terminu podpisania umowy stypendialnej.

Umowę podpisuje pełnoletni stypendysta lub rodzic/opiekun w przypadku osoby niepełnoletniej. 

Do umowy należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły/uczelni.