Im więcej z nas będzie się stosować do zaleceń, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.10.20. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w zw. z wystąpieniem stanu epidemii