GOSiR STARE BABICE

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice został powołany uchwałą nr X/63/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 września 2011r. Rozpoczął swoją działalność z dniem 1 stycznia 2012r. Głównym zadaniem Ośrodka jest zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi oraz zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie sportu i rekreacji, a także upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Stare Babice.

Główne cele działalności GOSiR-u

Propagowanie, inicjowanie, popieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w jak najszerszej formie; Tworzenie bazy sportowej umożliwiającej uprawianie sportu oraz rekreację ruchową;Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno – reklamowej, promującej sport i sportowy styl życia; Prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu sportu i rekreacji; Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

Współpracujemy z:

Gminnymi placówkami oświatowymi; Stowarzyszeniami kultury fizycznej i organizacjami sportowymi działającymi na terenie gminy Stare Babice; Krajowymi związkami sportowymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz propagowania kultury fizycznej i sportu.