Ministerstwo Sportu zachęca Stowarzyszenia, Fundacje i Kluby Sportowe do składania wniosków w dwóch programach rządowych:

„Sport Wszystkich Dzieci”. Kwota przeznaczona na ten cel to 49 mln zł.

Rządowy Program KLUB – edycja 2021Przeznaczono na ten cel kwotę 40 mln zł.