Wójt Gminy Stare Babice przyznał stypendia sportowe na rok 2019. Poniżej lista stypendystów. 

STYPENDYŚCI SPORTOWI GMINY STARE BABICE 2019