Uprzejmie informujemy, iż wnioski dotyczące stypendiów sportowych na rok 2020 należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice, ul. Południowa 2B, Zielonki-Parcela, do dnia 24 stycznia 2020r. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Stare Babice.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Uchwała Rady Gminy w sprawie stypendiów sportowych

Zarządzenie Nr 40 2012 rozpatrywanie wniosków o stypendia