Wójt Gminy Stare Babice przyznał stypendia sportowe na rok 2022