Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
Więcej publiczności na stadionach i halach sportowych

Udostępnij:

Ministerstwo Sportu poinformowało, że 25 lipca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dokument zezwala m.in. na powrót kibiców do hal i sal sportowych, całkowite zniesienie limitów na basenach oraz udział w wydarzeniach i zajęciach sportowych nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie. Przepisy dotyczą wszystkich dyscyplin sportowych.

Podczas wydarzeń lub zajęć sportowych publiczność będzie mogła zająć nie więcej niż 50% miejsc dla niej przewidzianych na/w: stadionach; boiskach; salach i halach; basenach; siłowniach, klubach i centrach fitness; oraz w zakresie organizacji obozów sportowych.

ZASADY ZAJMOWANIA MIEJSC NA OBIEKTACH SPORTOWYCH:

  • co drugie miejsce na widowni;
  • w rzędach naprzemiennie;
  • w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m.

Zasady nie dotyczą widza, który uczestniczy w wydarzeniach:

  • z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  • z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • zasady nie obowiązują osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących

Na terenie obiektów sportowych widz musi:

  • zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na ich terenie;
  • zachować 1,5 m odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc.

Uczestnictwo w zajęciach, wydarzeniach lub współzawodnictwie sportowym (dotyczy wszystkich dyscyplin sportowych)

Od 25 lipca w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym może uczestniczyć nie więcej niż 250 osób jednocześnie, z wyłączeniem obsługi wydarzenia.

Co to oznacza?

  • We współzawodnictwie sportowym, organizowanym w ramach danego wydarzenia sportowego (na przykład trzydniowa impreza z różnymi biegami – np. 5, 10, 15 km danego dnia) w każdym z tych biegów rozumianych jako współzawodnictwo sportowe będzie mogło wziąć udział po 250 osób (nie muszą to być różni uczestnicy).
  • W limit 250 osób nie wchodzi obsługa wydarzenia (np. medialna, techniczna, ochrona, wolontariusze).

Udostępnij:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

KATEGORIE

Więcej aktualności