Wójt Gminy Stare Babice przyznał stypendia sportowe na rok 2017.

Lista stypendystów sportowych 2017

Stypendystów  zapraszamy do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice w Zielonkach Parcele przy ul. Zachodniej 2, codziennie w godzinach 8:00 – 16:00, w celu zawarcia umowy stypendialnej.  

Umowę podpisuje pełnoletni stypendysta lub rodzic/opiekun w przypadku osoby niepełnoletniej. Do umowy należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły/uczelni.