Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
ZAPRASZAMY NA XV OTWARTE BIEGI PRZEŁAJOWE

Udostępnij:

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY:

XV Otwarte Biegi Przełajowe o Puchar Wójta Gminy Stare Babice i Starosty Warszawskiego Zachodniego

1. Organizator:
Powiat Warszawski Zachodni, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice

2. Termin i miejsce:
7 czerwca 2013 (piątek) od godziny 900 w Zielonkach, ul. Zachodnia 2

3. Cel imprezy:
Impreza jest przeznaczona dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. Propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu.

4. Program zawodów: „Formuła zawodów” OPEN

Godz.
9.00       Przyjazd uczestników i weryfikacja zgłoszeń

9.30       Odprawa kierowników ekip

9.50       UROCZYSTE OTWARCIE ZAWODÓW

10:00     300 m             dziewczęta ur. 2004/2005              SP klasy 1-2

10:15     300m              chłopcy ur. 2004/2005                   SP klasy 1-2

10.30     600 m             dziewczęta ur. 2002/2003             SP klasy 3-4

10.45     600 m             chłopcy ur. 2002/2003                   SP klasy 3-4

11.00     800 m             dziewczęta ur.2000/2001               SP klasy 5-6

11.15     800 m             chłopcy ur. 2000/2001                   SP klasy 5-6

10.45     1000 m           dziewczęta ur.1998/1999  Gimnazjum klasy 1-2

11.00     1000 m           chłopcy ur. 1998-/1999      Gimnazjum klasy 1-2

11.15     1000 m           dziewczęta ur.1997/1996  Gimnazjum klasa 3 i 1 klasa PNGM

11.30     1000 m           chłopcy ur. 1997/1996        Gimnazjum klasy 3 i 1 klasa PNGM

11.45     1500 m                              dziewczęta ur. 1995/1994                   PNGM klasy 2-3

12.05     1500 m                              chłopcy ur. 1995/1994                        PNGM klasy 2-3

 

Uwaga!
Po ukończonych 2-3 biegach organizator przeprowadzi losowania nagród rzeczowych dla uczestników.
5. Zgłoszenia:

Do godziny 12.00 dnia 5 czerwca 2013 (środa) należy kierować drogą elektroniczną: rkarpinski@pwz.pl
należy podać imię i nazwisko ucznia oraz datę urodzenia.

W dniu zawodów nauczyciel/opiekun posiadać powinien zgłoszenie grupowe (na drukach standardowych dot. szkół) zawierające imię i nazwisko, datę urodzenia. Druki te powinny być poświadczone przez dyrektora szkoły i lekarza lub pielęgniarkę. Na zgłoszeniu standardowym musi być NR POLISY UBEZPIECZENIOWEJ SZKOŁY !!!!!

Zgody od rodziców (ważne dla nauczycieli/opiekunów)

Zgłoszenia indywidualne na podstawie dowodu tożsamości (w przypadku uczniów legitymacja szkolna) i zgody lekarskiej lub rodziców będą przyjmowane przez organizatorów także w dniu zawodów do godziny 9.15.

Potwierdzenie zgłoszeń i odbiór numerów startowych odbędzie się w dniu zawodów do godziny 9.30 na odprawie technicznej kierowników ekip. Zamknięcie listy startowej nastąpi o godz. 9.45

Prosimy o wyposażenie zawodników w agrafki.

6. Organizatorzy fundują nagrody: medale dla miejsc 1-3 oraz dyplomy dla zawodników zajmujących miejsca 1-6 w każdym biegu.

7. Kierownicy i opiekunowie poszczególnych ekip odpowiadają za dyscyplinę i bezpieczeństwo w grupie.

8. W czasie imprezy zawodnicy otrzymają wodę mineralną.
9. Udział w zawodach jest bezpłatny.

10. Organizatorzy nie odpowiadają za wszelkie straty, szkody, kontuzje poniesione przez uczestników przed, w trakcie i po zawodach.

11. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników (zawodników).

12.Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania zawodów.

13. Zawodnicy startują w butach bez kolców.

14. W sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator.

Dodatkowe informacje dla uczestników: (Dotyczy grup zorganizowanych ze Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponad gimnazjalnych z terenu PWZ)

1. W ramach rywalizacji powiatowej w klasyfikacji międzyszkolnej w kategorii Szkół Podstawowych i Gimnazjów oraz Szkół Ponadgimnazjalnych na podstawie uzyskanych wyników zostaną przyznane punkty do w/w klasyfikacji poszczególnym szkołom wg. punktacji:

                                                                                                                                

Indywidualnie –                                                         Zespołowo –               

I miejsce –                   6 pkt.                                      I miejsce –                   10 pkt.

II miejsce –                 4 pkt.                                      II miejsce –                    7 pkt.

III – IV miejsce –        3 pkt.                                      III miejsce –                  5 pkt.

V – VI miejsce  –         2 pkt.                                      IV miejsce –                 4 pkt.

VII i dalsze miejsca-  1 pkt.                                      V- VIII miejsce –          2 pkt.

IX i dalsze –                  1 pkt.

                                                                                                                                

2. Zgłoszenia indywidualne nie będą wliczone do punktacji zespołowej (szkół i gmin).

3. Wszelkie zgłoszenia grupowe złożone po terminie podanym w pkt. 5 Regulaminu (tj. 5.06.2013) zawodów nie będą włączone do klasyfikacji końcowej szkół i gmin.

4. Zawodnicy otrzymają od organizatorów karty startowe. W kartę należy wpisać (CZYTELNIE) Imię i   Nazwisko uczestnika, szkołę, gminę, rocznik urodzenia .

5. Zawodnicy przebierają się w autokarach. Za rzeczy uczestników organizatorzy nie odpowiadają.

6. Klasyfikacja zespołowa zostanie ogłoszona po zawodach w odrębnym komunikacie.

7. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Radosław Karpiński pod numerem telefonu komórkowego: 604-19- 97- 57

 

Udostępnij:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

KATEGORIE

Więcej aktualności