Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
ZASADY DOTYCZĄCE INDYWIDUALNEGO UPRAWIANIA SPORTU

Udostępnij:

Ministerstwo Sportu informuje, że:

W ramach walki z koronawirusem obowiązują określone regulacje w obszarze sportu. Przepisy te nie wprowadzają ograniczeń w zakresie indywidualnego uprawiania sportu poza obiektami sportowymi, nie wpływają także na możliwość uprawiania sportu za pomocą środków masowego przekazu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, 2353 i 2430 oraz z 2021 r. poz. 12) nie wprowadza ograniczeń w zakresie indywidualnego uprawnia sportu poza obiektami sportowymi (z zastrzeżeniem nie kolidowania z obostrzeniami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów – zakrywanie ust i nosa w miejscach objętych tym obowiązkiem lub nie przekraczania liczby 5 uczestników znajdujących się w tym samym miejscu).

Niniejsze rozporządzenie Rady Ministrów nie przewiduje również ograniczeń w zakresie alternatywnych rozwiązań uprawiania sportu (np. możliwości organizowania zajęć sportowych przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – za pomocą środków masowego przekazu – sieć Internet, social media). Tego typu działalność prowadzona na odległość z zachowaniem ogólnych obostrzeń wyrażonych w przedmiotowym rozporządzeniu jest dopuszczalna.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

KATEGORIE

Więcej aktualności