Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMORZĄDOWCÓW W TENISIE ZIEMNYM

Udostępnij:

REGULAMIN

HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMORZĄDOWCÓW

W TENISIE ZIEMNYM TERESIN 2012

 

1. Uczestnictwo

W Mistrzostwach mogą wziąć udział wyłącznie etatowi pracownicy Urzędów Marszałkowskich, Powiatowych, Miejskich i Gminnych, radni Rad Gmin, Miast, Powiatów

i Sejmików oraz kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Miastu.

 

a) W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy sklasyfikowani na listach Polskiego Związku Tenisowym w ostatnich pięciu latach.

 

2. System rozgrywek

Pucharowy, do dwóch wygranych setów kończących się przy stanie 6:6 tiebreak’em, set decydujący match-tiebreak (super tiebreak do 10-ciu wygranych punktów) we wszystkich kategoriach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia skróconego sytemu rozgrywek w pierwszych rundach (1 set do 9-ciu wygranych gemów, przy stanie 8:8 tiebreak), przy dużej liczbie zawodników. W przypadku małej liczby zgłoszeń w danej kategorii organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia innego niż pucharowy systemu rozgrywek.

 

3. Kategorie:

  • gra pojedyncza mężczyzn do lat 45 (rocznik 1967 i młodsi)
  • gra pojedyncza mężczyzn powyżej 45 lat (rocznik 1966 i starsi),
  • gra pojedyncza VIP, open (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, marszałkowie, przewodniczący rad – i ich zastępcy oraz członkowie Zarządów)
  • gra podwójna open

Warunkiem rozegrania turnieju w danej kategorii jest udział minimum 8 zawodników.

W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia kategorii. W uzasadnionym przypadku organizatorzy mogą zmienić kategorie wiekowe

np.: do lat 50 i powyżej 50 lat o czym zobowiązują się poinformować uczestników.

 

4. Rozstawienie zawodników

Rozstawienia zawodników zostaną dokonane przez Sędziego Naczelnego z uwzględnieniem przede wszystkim wyników z Halowych Mistrzostw Polski Samorządowców Teresin 2011 oraz dodatkowo z VIII Mistrzostw Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym Konin 2012. Procedura rozstawienia zawodników na poszczególne miejsca w drabince turniejowej odbędzie się zgodnie z przepisami PZT.

 

5. Obsługa turnieju

Kierownictwo turnieju składa się z przedstawiciela organizatorów oraz Sędziego Naczelnego

a) Do obowiązków organizatorów należy:

– Przygotowanie obiektu do przeprowadzenia zawodów

– Przygotowanie komunikatu turniejowego zawierającego dane dotyczące turnieju wraz z informacjami o możliwości kontaktowania się z organizatorami

– Rejestracja zgłoszeń do turnieju, ich selekcja, a następnie sporządzenie wstępnej listy uczestników turnieju

– Udział w losowaniu turnieju

– Sporządzanie wspólnie z Sędzią Naczelnym, planu gier na każdy dzień.

b) Do obowiązków Sędziego Naczelnego należy:

– Współpraca z organizatorami turnieju

– Sprawdzenie przygotowania obiektu do zawodów

– Nadzorowanie i organizacja pracy sędziów strefowych/głównych

– Obecność na obiekcie przez cały czas trwania turnieju w przypadku opuszczenia obiektu

musi wyznaczyć swojego zastępcę, który na ten czas przejmuje jego kompetencje

– Dokonywanie ostatecznej weryfikacji zawodników w oparciu o listę zgłoszeń otrzymaną

od organizatorów

– Przyjmowanie zapisów do turnieju w grze podwójnej

– Dokonywanie rozstawienia i losowań zgodnie z przepisami PZT

– Przygotowanie w porozumieniu z organizatorami planu gier na każdy dzień

– Nadzorowanie zachowania zawodników oraz osób towarzyszących na obiekcie zgodnie

z Kodeksem Postępowania Zawodnika PZT

– Nakładanie kar wynikających z Kodeksu Zawodnika PZT

– Decydowanie o wszelkich przerwach w grze

– Interpretacja Przepisów Gry w Tenisa PZT, Kodeksu Zawodnika PZT, niniejszego

regulaminu oraz Regulaminu Turniejowego PZT. Decyzja Sędziego Naczelnego w tej kwestii jest ostateczna.

 

6. Sędziowanie

Organizatorzy wyznaczają Sędziego Naczelnego posiadającego aktualną licencję Polskiego Związku Tenisowego. W przypadku, gdy mecze odbywają się z udziałem sędziego strefowego/głównego wyznaczonego przez organizatorów i znajdującego się jednocześnie pod nadzorem Sędziego Naczelnego, do niego należy decyzja odnośnie faktów zaistniałych na korcie. Sędzia Naczelny może decyzję sędziego strefowego/głównego podtrzymać, bądź zmienić tylko w wypadku znajdowania się na korcie w momencie zaistnienia danej sytuacji. Zawodnicy mają prawo wezwać Sędziego Naczelnego na kort, jeżeli nie zgadzają się z sędzią

głównym/strefowym, co do interpretacji przepisów. W przypadku braku sędziego głównego/strefowego obowiązuje zasada: „każdy sędziuje po swojej stronie”.

 

7. Przepisy

We wszystkich kwestiach nie ujętych przez niniejszy regulamin obowiązują: Przepisy Gry w

Tenisa PZT, Regulamin Turniejowy PZT, Kodeks Postępowania Zawodnika PZT.

 

8. Zgłoszenia udziału

Ostateczny termin zgłoszenia udziału w Mistrzostwach mija 19 listopada 2012 roku.

Zgłoszenia przyjmuje fax: 46 864 25 32

email : teresin2012@op.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na specjalnym druku, który stanowią załącznik do

niniejszego regulaminu. W przypadku zgłoszenia e-mail prosimy o uzyskanie potwierdzenia

odczytu wiadomości.

 

9. Wpisowe i weryfikacja

Wpisowe za udział w turnieju – 150 zł od osoby (płatne na miejscu rozgrywania zawodów na

15 minut przed wyznaczonym rozpoczęciem pierwszego meczu danego zawodnika w

turnieju). Weryfikacja zgłoszeń u Sędziego Naczelnego w dniu 06.12.2012 telefonicznie do

godziny 16:00 (numer podany w komunikacie turniejowym nr 1) lub osobiście od godziny

16:00 do godziny 16:30 w miejscu przeprowadzenia losowania (miejsce przeprowadzenia

losowania zostanie podane w komunikacie nr 2 po 19.11.2012).

 

10. Nagrody

Za miejsca I-III puchary, medale i nagrody rzeczowe.

 

11. Ubezpieczenie

Ubezpieczenia zawodników dokonuje jednostka delegująca.

 

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników

na obiekcie rozgrywania zawodów.

 

13. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie oraz przepisach/regulaminach PZT decydujący głos mają organizatorzy i Sędzia Naczelny mistrzostw.

 

Załączniki:

 

A: Oficjalne zgłoszenie do Halowych Mistrzostw Polski Samorządowców Teresin 2012

B: Ramowy plan turnieju (opublikowany po 19.11.2012).

 

KOMUNIKAT TURNIEJOWY NR 1

 

1. Nazwa turnieju: HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMORZĄDOWCÓW TERESIN 2012

 

2. Kategoria wiekowa: mężczyźni: do lat 45-ciu, powyżej 45-ciu, VIP ,gra deblowa open.

 

3. Termin: 7-9.12.2012

 

4. Miejsce rozgrywania: KampinoSport ul. Izabelińska 79 Stare Babice (http://www.kampinosport.pl)

tel. 22-722-90-32, e-mail: kampinosport@kampinosport.pl

 

5. Organizator turnieju: GMINA TERESIN (www.teresin.pl)

 

6. Patronat: STAROSTWO POWIATU SOCHACZEWSKIEGO, STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO, GMINA STARE BABICE,

 

7. Zgłoszenia: do 19.11.2011 faxem: 46 864 25 32, lub e-mail: teresin2012@op.pl

 

8. Terminy: Wszystkie kategorie Weryfikacja Losowanie Początek gier
TURNIEJ GŁÓWNY GRA POJEDYNCZA 06.12.2012 telefonicznie u Sędziego Naczelnego do godziny 16:00 lub osobiście od 16:00 do 16:30 przed losowaniem 06.12.2011 po weryfikacji 07.12.2011 od 10.00 według planu gier
TURNIEJ GŁÓWNY GRA PODWÓJNA Zapisy 07.12.2012 do (godzina zostanie podana) u Sędziego Naczelnego Po zapisach Według planu gier (gra podwójna może rozpocząć się w sobotę 08.12)

 

 

9. Informacje o turnieju:

Kierownik obiektu : Tomasz Musiał, tel. 22 722-90-32 ; tel. kom. 500-001-390

Sędzia Naczelny: Ariel Lisowski Sędzia Związkowy PZT tel. 606-216-704 (aktywny od 06.12.2012)

 

Wielkość drabinki: zostanie podana w komunikacie numer 2 po zamknięciu zapisów.

 

Liczba kortów: 3 korty kryte (hale tenisowe), oświetlone i ogrzewane ( temperatura na kortach w sezonie zimowym ok. 10-12º) OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA NA TERENIE KLUBU PRZED WEJŚCIEM NA KORT!

 

Nawierzchnia: dywanowa (sztuczna trawa)

 

Marka piłek: HEAD ATP

 

Wpisowe: 150,00 zł ZGODNIE Z REGULAMINEM (płatne gotówką w miejscu rozgrywania zawodów na 15 minut przed wyznaczonym meczem).

 

Miejsce weryfikacji i losowania: zostanie podane w komunikacie numer 2 po zamknięciu zapisów

 

10. Możliwości zakwaterowania i wyżywienia:

 

 Hotel Rest ( Mory, ul. Poznańska 33) www.resthotel.pl – info dodatkowe: na hasło: „Turniej KampinoSport” zniżka – odległość od Klubu ok 11 km

 

 Hotel Zielonki (ul. Warszawska 372 Zielonki 05-082 Stare Babice) www.hotelzielonki.pl – info dodatkowe: na hasło „Turniej KampinoSport” zniżka– odległość ok 3 km –HOTEL TURNIEJOWY

 

 Hotel Stawisko Klaudyn (ul. Ciećwierza 14, 05 – 080 Klaudyn) www.stawisko.com.pl – info dodatkowe: na hasło „Turniej KampinoSport” zniżka – odległość ok. 4 km.

 

W hotelu turniejowym będą znajdowały się drabinki turniejowe, plany gier. Każdy uczestnik dokonuje rezerwacji samodzielnie.

Wyżywienie: na obiekcie za dodatkową opłat (catering) dwudaniowy obiad, kanapki słodycze, napoje zimne i ciepłe.

 

11. Inne informacje:

 Oficjalne otwarcie turnieju w dniu 07.12.2012, godzina zostanie podana

 

 08.12 (sobota) organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników turnieju na uroczystą kolację

( ok. godz.19.00)

 

 Na terenie Klubu KampinoSport dostępne są szatnie z zapleczem sanitarnym. Do dyspozycji Uczestników Turnieju udostępniona zostanie nieodpłatnie grota solna (wstęp po wcześniejszym kontakcie z recepcją Klubu).

 

12. Nagrody:

Puchary/statuetki, medale, atrakcyjne nagrody rzeczowe, upominki dla wszystkich uczestników turnieju.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

KATEGORIE

Więcej aktualności