Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
II PÓŁMARATON POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO

Udostępnij:

Ruszyły zapisy do II Półmaratonu Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego.

Zapraszamy wszystkich maratończyków i miłośników biegania do udziału w II Półmaratonie Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego. Bieg odbędzie się 26 sierpnia 2012 r. Wszyscy chętni do udziału w imprezie muszą zgłosić chęć udziału w biegu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

http://www.maratonypolskie.pl/ 

oraz www.timepro.pl 

www.polmaraton.pwz.pl

 

Zgłoszenia on – line zostaną zawieszonew dniu 21 sierpnia 2012 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów Półmaratonu. Start biegu odbędzie się o godzinie 10:00 z ul. Lesznowskiej, a meta biegu znajduje się w Borzęcinie Dużym przy ul. Jana III Sobieskiego (Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej). Długość trasy: 21,0975 km. W dniu zawodów trasa będzie miała atest. Trasa jest w całości asfaltowa i płaska.

I CEL IMPREZY

 

1. Upamiętnienie sylwetki wielkiego człowieka i sportowca Janusza Kusocińskiego mieszkańca Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Gminy Ożarów Mazowiecki.
Popularyzacja, promocja sportu i zdrowia a także zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

2. Promocja Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Miasta i Gminy Błonie, Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Gminy Stare Babice i Gminy Leszno, Gminy Kampinos.

 

II ORGANIZATOR I PATRONAT

1. Organizatorem biegu jest:

Uczniowski Klub Sportowy ,,Bieniewiczanka” Bieniewice
Adres: Uczniowski Klub Sportowy ,,Bieniewiczanka” Bieniewice, ul Błońska 62, 05-870 Błonie

2. Partnerzy:
Powiat Warszawski Zachodni, Miasto i Gmina Błonie, Miasto i Gmina Ożarów Mazowiecki, Gmina Stare Babice, Gmina Leszno, Gmina Kampinos,

Dyrektor II Półmaratonu – Marek Parafiniuk
kom: 606 372 442
e-mail: marekparafiniuk65@poczta.onet.pl

Koordynator – Radosław Karpiński

Adres: Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznańska 129/133, 05-850  Ożarów Mazowiecki

Tel.: 22 733-72-41
Fax: 22 733-72-41
e-mail: rkarpinski@pwz.pl
Koordynator – Dariusz Ciećwierz
kom: 605 440 718
e-mail: d.ciecwierz@op.pl

 

III TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2012 r. (niedziela) ze startem w Błoniu przy

ul. Lesznowskiej (okolice LKS „Olymp” Błonie) i metą w Borzęcinie Dużym przy ul. Jana III Sobieskiego (Ogólnodostępna strefa Rekreacji Dziecięcej w  Gmina Stare Babice).

2. Start Półmaratonu nastąpi o godzinie 10:00. Linia startu zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału startera.

3. Długość trasy: 21,0975 km. W dniu zawodów trasa będzie miała atest. Trasa jest w całości asfaltowa i płaska.

4. Trasa będzie oznaczona znakami poziomymi co 1 kilometr i pionowymi co 5 kilometrów.

 

IV POMIAR I LIMIT CZASU

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3,5 godziny.

2. Zawodnicy, którzy po upływie 3,5 godziny od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem/autokarem z napisem „KONIEC BIEGU”.

3. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na starcie, w połowie dystansu oraz na mecie.

4. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma CHIP, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Zawodnik po przekroczeniu linii mety zobowiązany jest do oddania CHIPA. Za nieoddanie CHIPA każdy zawodnik ponosi koszty wartości urządzenia określone przez Organizatora.

 

V PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE

1 Punkty odżywiania zaopatrzone w napój izotoniczny, wodę i banany będą rozmieszczone w odstępach co ok. 5 km. Na trasie znajdować się będą trzy punkty odżywiania.

2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

 

VI UCZESTNICTWO

1. W Półmaratonie prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2012 roku ukończą 18 lat.

2. Wszyscy zawodnicy startujący w Półmaratonie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne:

dnia 25 sierpnia (sobota) w godzinach 15:00 – 21:00

dnia 26 sierpnia (niedziela) w godzinach 7:30 – 9:15

Adres Biura Zawodów: LKS Olymp Błonie, 05-870 Błonie, ul. Lesznowska 15a.

3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają: numer startowy, agrafki, chip do pomiaru czasu, pamiątkową koszulkę oraz pakiet sponsorski. W dniu startu organizator nie zapewnia pełnego pakietu startowego.

4. Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik podpisuje dobrowolne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na start w Półmaratonie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

6. Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz niniejszy regulamin.

7. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających i dopingujących.

8. Dopuszcza się możliwość startu zawodników z wózkami dziecięcymi typu „Jogger”.

9. Organizator określa limit startujących na 500 osób. Limit ten może zostać podwyższony wedle uznania organizatora.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.
11. Mile widziany występ w koszulce Półmaratonu przekazanej w pakiecie startowym.

 

VII ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl,www.polmaraton.pwz.pl

2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 21 sierpnia 2012 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów Półmaratonu w dniach 25 sierpnia (sobota) w godzinach 15:00 – 21:00 oraz 26 sierpnia (niedziela) w godzinach 7:30 – 9:15.

 

VIII KLASYFIKACJE

1. Podczas Półmaratonu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

– klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet,

– klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn:

Mężczyźni

M20 1983 – 2000

M30 1973 – 1982

M40 1963 – 1972

M50 1953 – 1962

M60 1943 – 1952

M70 1942 i starsi

 

Kobiety 

K20 1983 – 2000

K30 1973 – 1982

K40 1963 – 1972

K50 1953 – 1962

K60 1943 – 1952

K70 1942 i starsze

 

– kategoria drużynowa 3 najlepszych zawodników  (suma czasów 3 najlepszych zawodników z drużyny) mogą być drużyny mieszane damsko-męskie

 

– trzech najlepszych zawodników z Powiatu Warszawskiego Zachodniego

– trzy najlepsze zawodniczki z Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

– trzy najlepsze zawodniczki z samorządów

– trzech najlepszych zawodników z samorządów

 

IX NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Półmaraton otrzymają na mecie pamiątkowe medale. Dyplomy do pobrania na stronie internetowej www.timepro.pl

2. Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.

3. Dodatkowo Organizator przewiduje nagrody pieniężne dla 3 pierwszych mężczyzn i 3 pierwszych kobiet na mecie biegu. Wysokość nagród:
1 miejsce – 750 zł
2 miejsce – 500 zł
3 miejsce – 250 zł

4. Odbędzie się losowanie dwóch nagród kwotowych w wysokości 500 zł

Nagrody nie mogą się dublować. Kwoty w złotych, brutto, podlegają opodatkowaniu 10%. Kwoty jednakowe dla mężczyzn i dla kobiet.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

 

X OPŁATY

1. Każdy uczestnik Półmaratonu ponosi koszty opłaty startowej w kwocie 50 zł.

2. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe  62 8015 0004 0051 3933 2050 0002
Uczniowski Klub Sportowy ,,Bieniewiczanka” Bieniewice, ul Błońska 62, 05-870 Błonie z dopiskiem:
„II Półmaraton PWZ” Należy podać Imię Nazwisko oraz datę urodzenia.

3. Ostatnim dniem wnoszenia opłaty online jest 20 sierpnia (poniedziałek). Po tym terminie opłaty można dokonać w biurze zawodów w LKS Olymp Błonie w dniu 25 sierpnia (sobota)  w godzinach 15:00 – 21:00 oraz dnia 26 sierpnia (niedziela) 7:30 – 9:15.

4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika.

 

XI NOCLEGI, WYŻYWIENIE I INNE ŚWIADCZENIA

1. Wszystkim chętnym, którzy nadeślą na adres mailowy:rkarpinski@pwz.pl odpowiednią informację (imię, nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu) Organizator zapewnia bezpłatne miejsce noclegowe w hali sportowej LKS „Olymp” Błonie w nocy 25/26 sierpnia 2012. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Zawodów. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania.

Uwaga! Zgłoszenie z zaznaczoną rezerwacją musi dotrzeć do organizatora najpóźniej do
22 sierpnia (środa) 2012r.
 Liczba miejsc noclegowych jest ograniczona. Zabrania się wnoszenia i spożywania na hali noclegowej alkoholu oraz przebywania na jej terenie pod wpływem alkoholu. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną z sali usunięte.

2. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują możliwość korzystania z punktów odświeżania na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (napoje, ciepły posiłek). Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną, możliwość skorzystania z masażów, depozyt ubraniowy na czas trwania biegu oraz możliwość skorzystania z natrysków.

3. Organizator zapewnia zawodnikom po ukończeniu biegu transport z mety w Borzęcinie Dużym do miejsca startowego w Błoniu. Autobusy będą odjeżdżać  w miarę zapełniania się.

 

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Przebywanie na trasie Półmaratonu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy biegu. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking.

3. Pod groźbą dyskwalifikacji zabrania się wbiegania na krawężniki, chodniki i inne części drogi niebędące jezdnią. Zawodnicy skracający wyznaczoną przez organizatora trasę biegu będą dyskwalifikowani.

4. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 27 sierpnia (poniedziałek) 2012 na adres mailowy:rkarpinski@pwz.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zawodów zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 15 września 2012.

5. Depozyty: zawodnicy mogą zdeponować rzeczy w autokarze przy bramie wjazdowej LKS „Olymp” Błonie, otrzymają tam worek oznaczony numerem startowym. Worek można odebrać na mecie biegu tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

6. Organizator nie ubezpiecza zawodników. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w bezpośrednio przed startem oraz w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi II  Półmaratonu.

8. Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu

II Półmaratonu Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego.

 

Dyrektor II Półmaratonu Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Marek Parafiniuk

Udostępnij:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

KATEGORIE

Więcej aktualności