Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
WRACAMY DO GRY W NOWEJ SPORTOWEJ RZECZYWISTOŚCI

Udostępnij:

Poniżej prezentujemy regulamin otwartych obiektów sportowych w Zielonkach-Parceli (kompleks boisk sportowych) i Borzęcinie Dużym (strefa rekreacji dziecięcej) w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Organizacja zajęć sportowych w nowej sportowej rzeczywistości od dnia 6 maja 2020r.*

 1. Organizator zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice (Stowarzyszenie, Fundacja, Klub Sportowy lub inny podmiot) zgłasza chęć korzystania z obiektów do biura GOSiR.
 2. Harmonogram zajęć zostaje opracowany w porozumieniu z administratorem obiektu sportowego na podstawie wcześniejszego zgłoszenia. Zalecana jest rezerwacja obiektów online lub telefoniczna.
 3. W zajęciach grupowych, na wyznaczonym obiekcie, może brać udział jednorazowo
  6 zawodników i trener. Pobyt w miejscu treningu innych osób, w tym rodziców lub opiekunów jest niedopuszczalny. Należy w maksymalny sposób ograniczyć kontakty uczestników zajęć i pracowników obsługi obiektu.
 4. Na trasie przemieszczania się na trening zawodnicy mają obowiązek używać maseczek ochronnych zgodnie w aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi.
 5. Podmiot organizujący zajęcia jest zobowiązany w przejrzysty sposób poinformować uczestników o trybie organizacji zajęć, ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji treningów.
 6. Trener prowadzący zajęcia zobowiązany jest posiadać aktualną listę uczestników zajęć do przedstawienia na każde wezwanie obsługi obiektu lub osoby wizytującej.
 7. Uczestnicy zajęć mają całkowity zakaz poruszania się w pomieszczeniach zamkniętych obiektu sportowego, z wyjątkiem WC.
 8. Przed wejściem na obiekt sportowy wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk. Zabieg ten powtarzamy po wyjściu z obiektu. Dozowniki do dezynfekcji zapewnia administrator obiektu lub organizator zajęć.
 9. Trener oraz zawodnicy w trakcie zajęć na obiekcie nie ma obowiązku stosować maseczek.
 10. Obowiązkowa jest przerwa – 15 minut pomiędzy jednostkami treningowymi, w celu bezkontaktowej wymiany grup ćwiczebnych oraz dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego.
 11. W trakcie zajęć zaleca się zachowanie odległości nie mniejszej niż 2 metry między trenerem czy uczestnikami treningu.
 12. Zawodnicy i trener przybywają na zajęcia w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego.
 13. Za pełne wykonanie powyższych procedur odpowiedzialny jest trener/instruktor/opiekun prowadzący zajęcia.
*W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują wytyczne Ministerstwa Sportu oraz Ministerstwa Zdrowia.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

KATEGORIE

Więcej aktualności