Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W VII EDYCJI POWIATOWEJ LIGI AMATORSKICH SZÓSTEK PIŁKARSKICH

Udostępnij:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AMATORSKICH SZÓSTEK PIŁKARSKICH POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO.

I. DRUŻYNA

1. Drużyna wyrażająca chęć wzięcia udziału w rozgrywkach winna złożyć wypełniony druk zgłoszeniowy.

2. Gra 6-ciu zawodników – ( bramkarz + 5 zawodników z pola).

3. W przypadku dwóch walkowerów w czasie sezonu następuje wykluczenie drużyny z rozgrywek.

4. W przypadku gdy wykluczona drużyna nie rozegra 50% spotkań + 1, jej mecze uważa się za nierozegrane,

5. W przypadku gdy drużyna nie dotrzyma terminu zgłoszeń list startowych, traci prawo do grania w lidze.

6. Drużyna musi mieć jednakowe stroje z numerami na koszulkach.

7. W trakcie trwania rozgrywek jeden zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół.

8. Dopuszcza się uczestnictwo w lidze zawodników nieletnich ale tylko od 15 roku życia. (Decyduje data urodzenia). Ze względów bezpieczeństwa zawodnik taki musi przekazać organizatorowi lub sędziemu zawodów dokładnie wypełniony formularz ze zgodą rodziców na uczestnictwo w lidze.

9. Organizator nie ubezpiecza zawodników.

10. Organizator nie zapewnia opieki medycznej.

11. Każda drużyna musi bezpośrednio przed meczem wypełnić protokół meczowy (druki będą dostępne u sędziego zawodów). Będzie prowadzona klasyfikacja na najlepszego strzelca.

12. Terminy rozgrywania gier oraz podsumowanie każdej kolejki ligowej wraz z aktualna tabelą i zajmowanym miejscu drużyny oraz zdjęciami z meczów na stronie internetowej.

II. ORGANIZACJA ROZGRYWEK

1. System rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn. ( Grupy lub jedna liga )

2. Termin meczu wyznaczony przez Organizatora jest terminem ostatecznym i nie podlega zmianie. Nie przybycie w wyznaczonym terminie na zwody spowoduje przyznanie walkowera drużynie przeciwnej, nie przybycie obu drużyn spowoduje obustronnego walkowera.

3. Przy równej liczbie punktów gdzie zainteresowane są dwie drużyny o miejscu w tabeli decydują:

– ilość zdobytych punktów,

– bezpośredni mecz,

– różnica bramek,

– liczba strzelonych bramek,

– liczba straconych bramek,

4. Przy równej liczbie punktów gdzie zainteresowane są trzy drużyny i więcej o kolejności w tabeli decyduje (mała tabela).

5. Udział w lidze jest bezpłatny

III. KIEROWNIK (kapitan) DRUŻYNY

1. Kierownik drużyny musi być określony pisemnie na liście startowej drużyny.

2. Kierownik drużyny decyduje o jej nazwie.

3. Kierownik Decyduje o wszelkich zmianach osobowych w drużynie w formie pisemnej.

4. Kierownik drużyny jest jedyną osobą do reprezentowania drużyny w kontaktach z Organizatorem w sprawach, związanych z rozgrywkami ligi.

5. Kierownik drużyny może na piśmie wyznaczyć osobę go zastępująca.

IV. INNE

1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator, po otrzymaniu odpowiedniego wniosku na piśmie.

2. W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych na terenie boisk w której rozgrywane będą mecze.

3. Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu boisk sportowych.

4. Wszelkie naruszenia dyscypliny będą karane z cala surowością, włącznie do wykluczenia z rozgrywek.

5. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje tylko i wyłącznie Organizatorowi ligi. Nie przestrzeganie regulaminu może spowodować przyznanie walkowera, bądź wykluczenie z rozgrywek. W wyjątkowych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od regulaminu i systemu rozgrywek.

6. Organizator nie ogranicza liczby graczy w drużynie, informując przy tym, iż zapewnia 12 nagród dla nagradzanych drużyn.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, skradzione lub pozostawione podczas trwania meczu.

8. Wszelkie protesty wynikające z pracy sędziego i organizatora nie będą rozpatrywane.

PRZEPISY OGÓLNE

1. Czas trwania meczu:

a) 2 x 20 minut – przerwa między połowami 2 minuty,

b) bramki 2 x 5 metrów.

c) boisko rozmiar 29m x 45m.

2. Za zwycięstwo liczymy 3 punkty, remis 1 punkt, przegrana 0 punktów.

3. Za opóźnienie rozpoczęcia meczu (spóźnienie ponad 5 minut) drużyna ponosi walkower.

4. Bramkarz może rzucić piłkę na połowę przeciwnika z rzutu od bramki lub wrzutu z gry, jednak nie można w ten sposób zdobyć bramki bezpośrednio.

5. Wrzut z autu – wprowadzenie piłki nogą z podłoża za linią autową.

6. Zabrania się gry wślizgiem w bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem .

7. „Zmiany hokejowe” we wskazanej strefie zmian

8. Rzut karny – 9 m,

9. Bramka jest zdobyta, gdy całym swoim obwodem przekroczy linię bramkową między słupkami bramkowymi a poprzeczką. Zakładając, że drużyna zdobywająca bramkę nie naruszyła wcześniej w jakikolwiek sposób przepisów gry.

10. Po zdobyciu bramki, grę rozpoczyna się od środka boiska i bezpośrednio z rozpoczęcia gry można zdobyć bramkę.

11. Za rozmyślne zagranie piłki ręką, która zdążała do bramki zawodnik zostaje ukarany czerwoną kartką .

12. Zawodnicy drużyny przeciwnej mają prawo ustawić mur obronny w odległości 5 metrów od piłki (nie dotyczy rzutu karnego).

13. Jeżeli bramkarz dotyka lub zagrywa piłkę rękoma po otrzymaniu jej bezpośrednio od współpartnera – drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z linii 9 metrów .

14. Zabrania się „wchodzenia” od tyłu na nogi zawodnika będącego w posiadaniu piłki.

15. Sędzia przydziela kary minutowe 2, 5 minut. Kiedy w momencie odbywania kary minutowej jego drużyna straci bramkę zawodnik odbywający karę automatycznie wchodzi ponownie do gry.

16. W przypadku otrzymania czerwonej kartki na zawodnika nakładana jest kara indywidualna odsunięcia od meczu. Wykluczenia. Zawodnik zostaje wykluczony z boiska (czerwona kartka) jeżeli:

– umyślnie kopnie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,

– umyślnie uderzy lub usiłuje uderzyć przeciwnika lub współzawodnika,

– atakuje przeciwnika w sposób gwałtowny, brutalny,

– używa obelżywych lub wulgarnych słów,

– popełni innego rodzaju czyn, sędzia zakwalifikuje jako wybitnie nie sportowe zachowanie.

17. Pole karne 9 metrów (bez linii) orientacyjnie.

18. W przypadku rażącego naruszenia dyscypliny Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika lub całą drużynę z udziału w lidze,

19. Nie obowiązuje przepis o spalonym.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu.

21. Ewentualne kwestie sporne zaistniałe podczas rozgrywania meczów rozstrzygać będzie na miejscu sędzia zawodów wyznaczony przez Organizatora.

Radosław Karpiński – PWZ

http://www.babice-stare.waw.pl/pdf/zgl_plp7_2013.doc – druk zgłoszeniowy

http://www.babice-stare.waw.pl/pdf/Osw_rodz_plp7-2013.pdf – oświadczenie rodzica/opiekuna

 

Udostępnij:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

KATEGORIE

Więcej aktualności