Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.

Bieg główny – faq

MENU - BIEG GŁÓWNY

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1) Czy można jeszcze dołączyć do zawodów?

Do biegów można dołączyć do 31 marca 2024 roku.

2) Jak odbierać pakiety startowe?

Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

Biuro Zawodów mieścić się będzie w Szkole Podstawowej w Starych Babicach, przy ul. Polnej 40, 500 metrów od punktu Start/Meta.

Zapraszamy 

19 kwietnia, w piątek w godzinach 17:00 – 20:00,

20 kwietnia, w sobotę w godzinach 7:00 – 11:30.

3) Co zawiera pakiet startowy?

Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Biegu Głównego w ramach 7. Skynet Dziesiątki Babickiej.

Pakiety startowe zawierają: numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu, agrafki, pamiątkową koszulkę oraz pakiet sponsorski.

4) Czy pakiet może odebrać ktoś inny?

Możliwy jest odbiór pakietu startowego przez osobę trzecią, na podstawie upoważnienia i kserokopii dokumentu ze zdjęciem.

5) Gdzie będą się znajdować start i meta?

Bieg odbędzie się 19 kwietnia 2024, w sobotę, ze startem i metą w Starych Babicach, przy ul. Rynek 32

obok budynku Urzędu Gminy Stare Babice

6) Kiedy rozpocznie się bieg?

Start 7. Skynet Dziesiątki Babickiej nastąpi o godzinie 12:00. Linia startu zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału startera.

Długość trasy wynosi 10 km i jest to trasa atestowana. W całości asfaltowa i płaska, z podbiegiem na ostatnich 100 metrach.

7) Jakie są limity czasowe?

Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5h.

Zawodnicy, którzy po upływie 1,5h od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą znacznik 9 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu.

Pozostałe osoby znajdujące się na trasie, zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy, lub dojechania do mety mikrobusem/autokarem z napisem „KONIEC BIEGU”.

8) Jakie będą obowiązywać klasyfikacje?

Podczas 7. Skynet Dziesiątki Babickiej prowadzone będą klasyfikacje:

  • klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet OPEN,
  • klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn:

– K-16 – M-16 (rocznik 2008-2005)

– K-20 – M-20 (rocznik 2004-1995)

– K-30 – M-30 (rocznik 1994-1985)

– K-40 – M-40 (rocznik 1984-1975)

– K-50 – M-50 (rocznik 1974-1965)

– K-60 – M-60 (rocznik 1964-1955)

– K-70 – M-70 (rocznik 1954 i starsi)

  • kategoria drużynowa:

– 5 najlepszych zawodników (suma czasów 5 najlepszych zawodników z drużyny),

– dopuszcza się drużyny damsko-męskie,

– drużyna musi liczyć minimum 6 zawodników.

  • trzech najlepszych zawodników z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
  • trzy najlepsze zawodniczki z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
  • trzech najlepszych zawodników z Gminy Stare Babice,
  • trzy najlepsze zawodniczki z Gminy Stare Babice.
  • trzech najlepszych zawodników – posiadacz usługi SKYNET,
  • trzy najlepsze zawodniczki – posiadaczka usługi SKYNET.

O przynależności do kategorii, decyduje złożone przez zawodnika oświadczenie, w którym zawarte informacje powinny być zgodne ze stanem faktycznym, co zawodnik poświadcza własnoręcznym podpisem.

9) Jakie są przewidziane nagrody?

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 7. Skynet Dziesiątkę Babicką, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I–III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.

Dodatkowo Organizator przewiduje nagrody pieniężne dla 3 pierwszych mężczyzn i 3 pierwszych kobiet na mecie biegu. Wysokość nagród (dotyczy kategorii OPEN):

1 miejsce – 900,00 zł,

2 miejsce – 600,00 zł,

3 miejsce – 300,00 zł.

Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych, lub zwiększenia w dowolnym momencie nagród pieniężnych w klasyfikacji OPEN, rzeczowych lub w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

10) Co zapewnia Organizator dla Uczestników?

Uczestnicy biegu otrzymują możliwość korzystania z punktów odświeżania na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (napoje, ciepły posiłek).

Punkt regeneracyjny zaopatrzony w napój izotoniczny i wodę będzie umiejscowiony w okolicach 5 km.

Ponadto Organizator zapewnia obsługę medyczną, depozyt ubraniowy na czas trwania biegu, mieszczący się na hali sportowej przy Biurze Zawodów oraz możliwość skorzystania z natrysków.

11) Jak są przetwarzane dane wrażliwe?

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetwarzanie i wykorzystanie danych, obejmuje publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w biegu