Bieg główny – faq

MENU - BIEG GŁÓWNY

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1) Czy można jeszcze dołączyć do zawodów?

Listy uczestników zostały zamknięte. Zapraszamy do udziału w 7 edycji w 2024 roku.

2) Jak odbierać pakiety startowe?

Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

Biuro Zawodów mieścić się będzie w Szkole Podstawowej w Starych Babicach, przy ul. Polnej 40, 500 metrów od punktu Start/Meta.

Zapraszamy 

14 kwietnia, w piątek w godzinach 17:00 – 20:00,

15 kwietnia, w sobotę w godzinach 7:00 – 11:30.

3) Co zawiera pakiet startowy?

Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Biegu Głównego w ramach 6. Skynet Dziesiątki Babickiej.

Pakiety startowe zawierają: numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu, agrafki, pamiątkową koszulkę oraz pakiet sponsorski.

4) Czy pakiet może odebrać ktoś inny?

Możliwy jest odbiór pakietu startowego przez osobę trzecią, na podstawie upoważnienia i kserokopii dokumentu ze zdjęciem.

5) Gdzie będą się znajdować start i meta?

Bieg odbędzie się 15 kwietnia 2023, w sobotę, ze startem i metą w Starych Babicach, przy ul. Rynek 32

obok budynku Urzędu Gminy Stare Babice

6) Kiedy rozpocznie się bieg?

Start 6. Skynet Dziesiątki Babickiej nastąpi o godzinie 12:00. Linia startu zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału startera.

Długość trasy, to 10 km i jest to trasa atestowana. W całości asfaltowa i płaska, z podbiegiem na ostatnich 100 metrach.

7) Jakie są limity czasowe?

Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5h.

Zawodnicy, którzy po upływie 1,5h od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą znacznik 9 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu.

Pozostałe osoby znajdujące się na trasie, zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy, lub dojechania do mety mikrobusem/autokarem z napisem „KONIEC BIEGU”.

8) Jakie będą obowiązywać klasyfikacje?

Podczas 6. Skynet Dziesiątki Babickiej prowadzone będą klasyfikacje:

  • klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet OPEN,
  • klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn:

– K-16 – M-16 (rocznik 2007-2004)

– K-20 – M-20 (rocznik 2003-1994)

– K-30 – M-30 (rocznik 1993-1984)

– K-40 – M-40 (rocznik 1983-1974)

– K-50 – M-50 (rocznik 1973-1964)

– K-60 – M-60 (rocznik 1963-1954)

– K-70 – M-70 (rocznik 1953 i starsi)

  • kategoria drużynowa:

– 5 najlepszych zawodników (suma czasów 5 najlepszych zawodników z drużyny),

– dopuszcza się drużyny damsko-męskie,

– drużyna musi liczyć minimum 6 zawodników.

  • trzech najlepszych zawodników z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
  • trzy najlepsze zawodniczki z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
  • trzech najlepszych zawodników z Gminy Stare Babice,
  • trzy najlepsze zawodniczki z Gminy Stare Babice.
  • trzech najlepszych zawodników – posiadacz usługi SKYNET,
  • trzy najlepsze zawodniczki – posiadaczka usługi SKYNET.

O przynależności do kategorii, decyduje złożone przez zawodnika oświadczenie, w którym zawarte informacje powinny być zgodne ze stanem faktycznym, co zawodnik poświadcza własnoręcznym podpisem.

9) Jakie są przewidziane nagrody?

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 6. Skynet Dziesiątkę Babicką, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I–III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.

Dodatkowo Organizator przewiduje nagrody pieniężne dla 3 pierwszych mężczyzn i 3 pierwszych kobiet na mecie biegu. Wysokość nagród (dotyczy kategorii OPEN):

1 miejsce – 900,00 zł,

2 miejsce – 600,00 zł,

3 miejsce – 300,00 zł.

Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych, lub zwiększenia w dowolnym momencie nagród pieniężnych w klasyfikacji OPEN, rzeczowych lub w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

10) Co zapewnia Organizator dla Uczestników?

Uczestnicy biegu otrzymują możliwość korzystania z punktów odświeżania na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (napoje, ciepły posiłek).

Punkt regeneracyjny zaopatrzony w napój izotoniczny i wodę będzie umiejscowiony w okolicach 5 km.

Ponadto Organizator zapewnia obsługę medyczną, depozyt ubraniowy na czas trwania biegu, mieszczący się na hali sportowej przy Biurze Zawodów oraz możliwość skorzystania z natrysków.

11) Jak są przetwarzane dane wrażliwe?

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetwarzanie i wykorzystanie danych, obejmuje publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w biegu