Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.

Biegi dziecięce – FAQ

MENU - BIEGI DZIECIĘCE

Najczęściej zadawane pytania

1) Czy można jeszcze dołączyć do zawodów?

Zapisy będą trwały do 31 marca. Zapraszamy do zapisów.

2) Kiedy i gdzie odbędą się biegi?

Biegi dziecięce odbędą się 20 kwietnia 2024r. (sobota), według ustalonego harmonogramu. Start pierwszego biegu nastąpi o godzinie 9:45, a kolejne biegi będą startowały co około 8 – 12 minut.

Start i meta zlokalizowane będą przy ul. Rynek w Starych Babicach. 

3) Jaka będzie trasa biegów?

Trasy Biegów Dziecięcych, w zależności od dystansu, przebiegać będą przez ul. Rynek, ul. Dworkową, ul. Szembeka w Starych Babicach.

4) Co jest potrzebne, żeby dziecko wzięło udział w biegu?

Dziecko należy zapisać przez formularz zapisów elektronicznych dostępny na stronie www.gosirstarebabice.pl.

5) Jak odbierać pakiety startowe?

Organizator zaleca odbiór numeru startowego w Biurze Zawodów biegów dziecięcych, 19 kwietnia w piątek, w godzinach 17:00-20:00.

Odbiór numeru startowego w dniu biegu będzie możliwy najpóźniej 30 minut przed startem.

Biuro biegów dziecięcych, zlokalizowane w Szkole Podstawowej w Starych Babicach przy Polnej 40, będzie czynne:

  • 19 kwietnia 2023r. w piątek, w godzinach 17.00-20.00; 
  • 20 kwietnia 2023r. w sobotę, w godzinach 7:00-9:15.

6) Jakie są zasady?

Biegi odbędą się w poszczególnych kategoriach wiekowych, bez pomiaru czasu, na poszczególnych dystansach z podziałem na dziewczynki i chłopców.

Każdy uczestnik biegu na mecie otrzyma pamiątkowy medal.

Dekoracja pierwszych trzech osób nastąpi bezpośrednio po każdym biegu na scenie głównej.

7) Jak będą wykorzystane dane osobowe?

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rodzic/prawny opiekun, podpisując oświadczenie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawodnika na potrzeby organizacji imprezy, a także wykorzystania zdjęć uczestnika, wykonanych w dniu biegu, w celach informacyjnych oraz w materiałach promocyjnych organizatora.