Biegi dziecięce – ważne informacje

MENU - BIEGI DZIECIĘCE

5 Edycja Skynet Dziesiątki Babickiej

Biegi Dziecięce - Start:
Sobota, 27 Sierpnia od godziny 15:45

Dystans Kolejność biegów Roczniki urodzenia uczestniczące w danym biegu.
300 m Dziewcząt 1 2012 i młodsze
300 m Chłopców 2 2012 i młodsze
600 m Dziewcząt 3 2010 i 2011
600 m Chłopców 4 2010 i 2011
1000 m Dziewcząt 5 2008 i 2009
1000 m Chłopców 6 2008 i 2009
1000 m Dziewcząt 7 2006 i 2007
1000 m Chłopców 8 2006 i 2007

MATERIAŁY DO POBRANIA

UPOWAŻNIENIE do odbioru pakietu startowego w imieniu zawodnika
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
BIEGI DZIECIĘCE

1) czy można jeszcze dołączyć do zawodów?

Listy uczestników zostały zamknięte. Zapraszamy do udziału w 6 edycji / w 2023 roku.

2) Kiedy i gdzie odbędą się biegi?

Biegi dziecięce odbędą się 27 sierpnia 2022r. (sobota), według ustalonego harmonogramu. Start pierwszego biegu nastąpi o godzinie 15:45, a kolejne biegi będą startowały co około 8 – 12 minut.

Start i meta zlokalizowane będą przy ul. Rynek w Starych Babicach.

3) Jaka będzie trasa biegów?

Trasy Biegów Dziecięcych, w zależności od dystansu, przebiegać będą przez ul. Rynek,

Kościuszki i ul. Szembeka w Starych Babicach.

4) Co jest potrzebne, żeby dziecko wzięło udział w biegu?

Uczestnictwo w biegu będzie możliwe tylko za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna, na podstawie wypełnionego oświadczenia, uprawniającego zawodnika do startu.

Oświadczenia są dostępne na stronie internetowej biegu dziesiatkababicka.pl  biegi dziecięce → zapisy

5) Jak odbierać pakiety startowe?

Organizator zaleca odbiór numeru startowego w Biurze biegów dziecięcych, 26 sierpnia w piątek, w godzinach 17:00-20:00.

Odbiór numeru startowego w dniu biegu będzie możliwy najpóźniej 30 minut przed startem.

Biuro biegów dziecięcych, zlokalizowane w Szkole Podstawowej w Starych Babicach przy

Polnej 40, będzie czynne:

  • 26 sierpnia 2022r. w piątek, w godzinach 17.00-20.00;
  • 27 sierpnia 2022r. w sobotę, w godzinach 14:00-17:35.

6) Jakie są zasady?

Biegi odbędą się w poszczególnych kategoriach wiekowych, bez pomiaru czasu, na poszczególnych dystansach z podziałem na dziewczynki i chłopców.

Każdy uczestnik biegu na mecie otrzyma pamiątkowy medal.

Dekoracja pierwszych trzech osób nastąpi bezpośrednio po każdym biegu na scenie głównej.

7) Jak będą wykorzystane dane osobowe?

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rodzic/prawny opiekun, podpisując oświadczenie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawodnika na potrzeby organizacji imprezy, a także wykorzystania zdjęć uczestnika, wykonanych w dniu biegu, w celach informacyjnych oraz w materiałach promocyjnych organizatora.