Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
Przynależność do klasyfikacji i kategorii

Udostępnij:

Przypominamy, że o przynależności do kategorii wymienionych w podpunktach 4-7 (Kategorie: PWZ i Gmina Stare Babice), zgodnie z regulaminem, decyduje złożone przez zawodnika oświadczenie, w którym zawarte informacje powinny być zgodne ze stanem faktycznym, co zawodnik poświadcza własnoręcznym podpisem.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

KATEGORIE

Więcej aktualności