Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj
Close this search box.

Nordic walking – ważne informacje

MENU - NORDIC WALKING

5 Edycja Skynet Dziesiątki Babickiej

Nordic Walking- Start:
Sobota, 27 Sierpnia godzina 18:10

MATERIAŁY DO POBRANIA

UPOWAŻNIENIE do odbioru pakietu startowego w imieniu zawodnika
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
NORDIC WALKING

1) Gdzie i kiedy odbędzie się marsz?

Marsz odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2022 (sobota) ze startem i metą w Starych Babicach przy ul. Rynek 32.

Start marszu nastąpi o godzinie 18:10.

2) Jaka będzie trasa?

Długość trasy, to 10 km. Trasa jest w całości asfaltowa i płaska. Z podejściem na ostatnich 100 metrach.

Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 3 kilometry.

3) Jak odebrać pakiet startowy?

Po odbiór pakietów startowych zapraszamy do Biura zawodów.

Biuro Zawodów mieścić się będzie w Szkole Podstawowej w Starych Babicach, przy ul. Polnej 40, w odległości 500 metrów od punktu Start/Meta.

Biuro Zawodów będzie czynne:

 • 26 sierpnia (piątek) w godzinach 17:00 – 20:00,
 • 27 sierpnia (sobota) w godzinach 14:00 – 17:30.

Możliwy jest odbiór pakietu startowego przez osobę trzecią, na podstawie upoważnienia i kserokopii dokumentu ze zdjęciem

4) Co zawiera pakiet startowy?

Pakiety startowe zawierają: numer startowy, agrafki, pamiątkową koszulkę oraz pakiet sponsorski.

Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

5) Jakie są limity czasowe?

Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2h.

Zawodnicy, którzy po upływie 2h od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą znacznik 9 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie marszu.

Pozostałe osoby znajdujące się na trasie, zobowiązane są do przerwania marszu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem/autokarem z napisem „KONIEC BIEGU”.

6) Jak będzie mierzony czas?

Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy, zintegrowany z chipem do pomiaru czasu. Jego właściwe zamocowanie (na przodzie koszulki) jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

Kontrola pomiaru czasu będzie miała miejsce w punkcie Start/Meta oraz w połowie dystansu.

7) Jakie będą obowiązywać klasyfikacje?

W marszu Nordic Walking w ramach Dziesiątki Babickiej prowadzone będą klasyfikacje:

 • generalna mężczyzn
 • kobiet OPEN
 • klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn:
  • – K-16 – M-16 (rocznik 2003-2006)
  • – K-20 – M-20 (rocznik 1993-2002)
  • – K-30 – M-30 (rocznik 1983-1992)
  • – K-40 – M-40 (rocznik 1973-1982)
  • – K-50 – M-50 (rocznik 1963-1972)
  • – K-60 – M-60 (rocznik 1953-1962)
  • – K-70 – M-70 (rocznik 1952 i starsi)
 • kategoria drużynowa (dopuszcza się drużyny damsko-męskie, drużyna musi liczyć minimum 6 zawodników)
  • 5 najlepszych zawodników (suma czasów 5 najlepszych zawodników z drużyny),
 • trzech najlepszych zawodników z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
 • trzy najlepsze zawodniczki z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
 • trzech najlepszych zawodników z Gminy Stare Babice,
 • trzy najlepsze zawodniczki z Gminy Stare Babice.

O przynależności do kategorii wymienionych w podpunktach 4-7 decyduje złożone przez zawodnika oświadczenie, w którym zawarte informacje powinny być zgodne ze stanem faktycznym, co zawodnik poświadcza własnoręcznym podpisem.

8) Jakie są przewidziane nagrody?

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą marsz w ramach 5. Skynet Dziesiątki Babickiej, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I–III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.

9) Co zapewnia Organizator dla Uczestników?

Uczestnicy marszu otrzymują możliwość korzystania z punktów odświeżania na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (napoje, ciepły posiłek).

Organizator zapewnia obsługę medyczną, depozyt ubraniowy na czas trwania marszu, mieszczący się na hali sportowej przy Biurze Zawodów oraz możliwość skorzystania z natrysków.

Uczestnicy marszu mogą zdeponować rzeczy w Biurze Zawodów (Szkoła Podstawowa w Starych Babicach, ul. Polna 40), gdzie otrzymają worek oznaczony numerem startowym.

Worek można odebrać w Biurze Zawodów tylko na podstawie numeru startowego.

11) Jak są przetwarzane dane wrażliwe?

Dane osobowe uczestników marszu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyłącznie w celach organizacji i promocji imprezy Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.

Zgłaszając się do marszu zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu przez GOSiR Stare Babice. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w biegu.